برای متناسب بودن سایز و داخل کادر بودن عکس هایی که می خواهید درون متن از آنها استفاده کنید ابتدا روی عکس مورد نظر کلیک کنید و سایز آن را با یکی از روش های شماره 1 یا 2 تغییر دهید که بهترین روش برای این کار انتخاب عکس و کلیک روی گزینه 100% در شماره 2 می باشد.