بخش خبرها برای نمایش لیستی از اتفاقات و خبرهایی است که شما در اپلیکیشن خود وارد میکنید، شما میتوانید به اپلیکیشن خود خبر اضافه کنید و کاربران موبایلی شما خبرهای جدید را در برنامه مشاهده کنند، این صفحه از صفحاتی است که برای به روز شدن اطلاعات به دسترسی اینترنت احتیاج دارد.

پس از انتخاب صفحه‌ی خبرها تنظیمات مربوطه را به صورت زیر مشاهده خواهید کرد:

ساخت اپلیکیشن بدون نیاز به کد نویسی

  1. تغییر نام صفحه
  2. تغییر آیکن صفحه
  3. افزودن اطلاعات یک خبر( در تعداد رخدادها محدودیتی نیست )
  4. نمایش دادن یا عدم نمایش دادن گزینه‌ی به اشتراک گذاری رویداد در شبکه‌های اجتماعی

برای اضافه کردن یک خبر، گزینه‌ی افزودن خبر را بزنید تا صفحه‌ی زیر نمایان شود:

ساخت اپلیکیشن خبری بدون برنامه نویسی

  1. گذاشتن تصویر برای خبر( این گزینه الزامی نیست )
  2. عنوان خبر
  3. توضیحی که در لیست خبرها نمایش داده خواهد شد
  4. توضیحی که در صفحه‌ی خود خبرنمایش داده خواهد شد

به همین ترتیب شما میتوانید خبرهای بیشتری را اضافه کنید.

ساخت اپلیکیشن بدون برنامه نویسی