شماره 1) در این قسمت می توانید نام صفحه را تغییر دهید.

شماره 2) در این قسمت می توانید آیکن صفحه را تغییر دهید.

شماره 3) در این قسمت لینک فید خبری (آر اس اس) را وارد نمایید و روی دکمه "ذخیره تغییرات" را کلیک نمایید تا لینک وارد شده تایید شود و سپس برای مشاهده آر اس اس در در دموی آنلاین دوباره روی دکمه "ذخیره تغییرات" کلیک کنید.