با استفاده از افزونه حساب کاربری ، کاربران قادر به ثبت نام در اپلیکیشن شما هستند و شما نیز می توانید صفحاتی را مشخص کنید که کاربر برای مشاهده آنها حتماً باید ثبت نام کنند.

کاربران :

برای اضافه کردن کاربر اگر فیلدهای مربوطه را وارد نمایید می توانید کاربران را به طور دستی وارد نمایید.

صفحات :

در این قسمت می توانید دسترسی کاربران به صفحات را مشخص کنید که برای ورود به آن صفحه لازم است ثبت نام انجام شود . با انتخاب عملیات (شماره 3 مانند تصویر) مربوط به هر صفحه که در روبروی آن وجود دارد صفحه ای باز می شود اگر می خواهید برای مشاهده این صفحه نیاز به ثبت نام باشد این گزینه را برروی حالت سبز قرار دهید و یک نقش یا چند نقش را برای ورود به این صفحه انتخاب نمایید . با گرفتن دکمه Ctrl می توانید چندین نقش انتخاب کنید .

نقش ها :

برای دسته بندی کاربران در نظر گرفته شده است. به این صورت که می توانید برای این قسمت مدیر، کاربر اپلیکیشن یا ... با توجه به نیازتان اضافه کنید.  

فرم ثبت نام :

با اضافه کردن شماره کلید 2 مشخص می گردد که این فیلد به فرم ثبت نام یا پروفایل کاربری اضافه شود.

تنظیمات:

یک ایمیل اختصاصی برای این کار در نظر بگیرید و ایمیل خود را به همراه رمز ورود و سایر اطلاعات که مانند نمونه در زیر هر باکس هست وارد نمایید. از طریق این ایمیل است که کد فعال سازی برای کاربر فرستاده می شود.