درباره ما

در باره ما

 

شماره 1) با این گزینه شما می توانید یک تصویر در ابتدای صفحه قرار دهید.

شماره 2) اگر می خواهید یک کادر به دور تصویری که در شماره 1 انتخاب می کنید باشد این گزینه را فعال کنید.

شماره 3) عنوان متن مورد نظر را وارد کنید.

شماره 4) متنی که در مورد شرکت ، محصول و... است را وارد کنید.

شماره 5) می توانید لینک شبکه های اجتماعی خود را در این قسمت ها وارد کنید.

شماره 6) در این قسمت می توانید آیکن مرتبط با شبکه اجتماعی خود را انتخاب کنید.

شماره 7) با گرفتن و کشیدن این دکمه می توانید ترتیب شبکه های اجتماعی را تغییر دهید.

شماره 8) در این قسمت می توانیدنام دکمه شبکه اجتماعی را تغییر دهید.

شماره 9) برای حذف شبکه اجتماعی استفاده می شود.

شماره 10) برای اضافه کردن لینک دیگر شبکه های اجتماعی استفاده می شود.

شماره 11) نمایش دکمه های شبکه های اجتماعی که مایلید کاربران در آنها متن خود را به اشتراک بگذارند و در قسمت "تنظیمات اپ" نیز قابل کنترل است.

شماره 12) متن پیش فرض برای به اشتراک گذاشتن کاربران در شماره 11