شماره 1) در این قسمت می توانید نام صفحه را تغییر دهید.

شماره 2) در این قسمت می توانید آیکن صفحه را تغییر دهید.

شماره 3) در این قسمت می توانید تعداد عکس هایی که مایلید در هر سطر نمایش داده شود را مشخص کنید.

شماره 4) در این قسمت می توانید رنگ قالب گالری عکس ها را مشخص کنید.

شماره 5) با گرفتن و کشیدن این دکمه می توانید ترتیب نمایش عکس ها را مشخص کنید.

شماره 6) تصویر مورد نظر خود را انتخاب یا آپلود کنید.

شماره 7) نمایش تصویر انتخاب شده.

شماره 8) متنی را که مایلید بهمراه عکس نشان داده شود را در این کادر وارد کنید.

شماره 9) برای حذف عکس استفاده می شود.

شماره 10) برای افزودن عکس جدید از این دکمه استفاده کنید.