شماره 1) در این قسمت می توانید نام صفحه را تغییر دهید.

شماره 2) در این قسمت می توانید آیکن صفحه را تغییر دهید.

شماره 3) با این گزینه شما می توانید یک تصویر به عنوان هدر در صفحه قرار دهید.

شماره 4) اگر می خواهید یک کادر به دور تصویری که در شماره 3 انتخاب می کنید باشد این گزینه را فعال کنید.

شماره 5) عنوان صفحه را در این قسمت وارد کنید.

شماره 6) متن مورد نظر را در این قسمت وارد کنید.

شماره 7) اگر می خواهید کاربران تماس آنی با شما داشته باشند شماره تلفن خود را در این قسمت وارد کنید در غیر این صورت آنرا خالی بگذارید.

شماره 8) متن دکمه تماس آنی در شماره 7 را اینجا وارد کنید.

شماره 9) با گرفتن و کشیدن این دکمه می توانید ترتیب فیلد ها را تغییر دهید.

شماره 10) مقادیر فیلد های مورد نظر را در این قسمت ها وارد کنید.

شماره 11) در این قسمت می توانید آیکن فیلد مورد نظر را تغییر دهید.

شماره 12) برای حذف فیلد استفاده می شود.

شماره 13) برای افزودن فیلد جدید از این دکمه استفاده کنید.

شماره 14) متن پیش فرض برای به اشتراک گذاشتن کاربران در شبکه های اجتماعی.

شماره 15) نمایش دکمه های شبکه های اجتماعی که مایلید کاربران در آنها متن خود را به اشتراک بگذارند و در قسمت "تنظیمات اپ" نیز قابل کنترل است.