شماره 1) در این قسمت می توانید نام صفحه را تغییر دهید.

شماره 2) در این قسمت می توانید آیکن صفحه را تغییر دهید.

شماره 3) آدرس محلی را که می خواهید در نقشه نمایش داده شود را وارد و روی دکمه "پیدا کن" کلیک کنید تا به صورت خودکار فیلد های شماره 4 و 5 پر شود. توجه کنید که به ترتیب نام کشور ، نام شهر و نام خیابان را وارد کنید.

شماره 4) در صورت داشتن طول جغرافیایی می توانید آنرا در این قسمت وارد کنید و فیلد آدرس را خالی بگذارید و اگر آدرس را در شماره 3 وارد کرده اید این فیلد را تغییر ندهید.

شماره 5) در صورت داشتن عرض جغرافیایی می توانید آنرا در این قسمت وارد کنید و فیلد آدرس را خالی بگذارید و اگر آدرس را در شماره 3 وارد کرده اید این فیلد را تغییر ندهید.

* در صورت نیاز می توانید طول و عرض جغرافیایی خود را از https://www.google.com/maps دریافت کنید.

شماره 6) در این قسمت می توانید بزرگنمایی نقشه را تغییر دهید هر چه عدد بزرگتر باشد بزرگنمایی بیشتر است.