ارسال اعلامیه یا نوتیفیکیشن یکی از بهترین روش ها برای ارتباط با کاربران اپلیکیشن است.

شماره 1) نام اپلیکیشنی که می خواهید به آن اعلامیه ارسال کنید انتخاب کنید.

شماره 2) مدت زمانی که می خواهید اعلامیه برای کاربران ارسال شود را مشخص کنید.( هرگاه کاربر به اینترنت متصل شود اعلامیه برای آن ارسال می شود )

شماره 3) پس از کلیک کردن کاربر بر روی اعلامیه این لینک باز میشود، در صورتی که این مقدار را خالی بگذارید، اپلیکیشن باز خواهد شد.

شماره 4) عنوان اعلامیه را در این قسمت وارد کنید.

شماره 5) متن اعلامیه را در این قسمت وارد کنید.