در صفحه‌ای که در حال ساخت اپلیکیشن یا ویرایش آن هستید، به بخش "طراحی" بروید، در این قسمت تمامی تنظیمات طراحی اپلیکیشن شما وجود دارد، از جمله رنگ بندی و قالب اپلیکیشن، نوع منو (کشویی یا منوهای پایین و بالا)، تصویر پسزمینه، آیکن اپلیکیشن.

ساخت اپلیکیشن بدون نیاز به برنامه نویسی

جهت تغییر تصویر پس زمینه‌ی اپلیکیشن به قسمت طرح اپ مراجعه کنید و از پسزمینه‌های آماده یا بارگذاری تصویر مورد نظر خود استفاده کنید.