شماره 1) در این قسمت می توانید نام صفحه را تغییر دهید.

شماره 2) در این قسمت می توانید آیکن صفحه را تغییر دهید.

شماره 3) در این قسمت شما باید لینک سایت مورد نظر را وارد کنید. توجه داشته باشید که لینک باید با http یا https شروع شود مانند مثال بالا.

شماره 4) اگر می خواهید صفحه وبسایت مورد نظر در صفحه اپلیکیشن باز شود دکمه "باز کردن در پنجره جدید" را خاموش کنید مانند تصویربالا اما اگر می خواهید وبسایت توسط مرورگر موبایل یا تبلت نمایش داده شود این دکمه را روشن کنید.

با روشن کردن دکمه "باز کردن در پنجره جدید" یک فیلد جدید نشان داده خواهد شد که در آن می توانید متن لینک را مشخص کنید.