برای راه اندازی ابتدا در سایت گفتینو از طریق لینک زیر ثبت نام کنید

https://www.goftino.com/

پس از ثبت نام وارد منوی دریافت ابزار بشید و لینک صفحه اختصاصی گفتگو را کپی کنید

نکته: در هنگام وارد کردن لینک در اپتو باید لینک کامل باشید مانند: https://www.goftino.com/c/aaaaaa