در حال بارگذاری

بله، پنل ها بصورت یکساله هستند و در این مدت می توانید هر زمان که نیاز بود اپلیکیشن خود را بروز رسانی کنید. بعد از یکسال درصورت تمایل پنل ها قابل تمدید هستند.