تصویر ورودی
(splash screen)

ماژول تصویر ورودی مناسب برای تمامی اپلیکیشن ها

ماژول تصویر ورودی
تصویر ورودی <br> (splash screen)

ویژگی‌های تصویر ورودی

ماژول تصویر ورودی می تواند در تمامی اپلیکیشن ها مورد استفاده قرار گیرید زیرا این ماژول در ابتدای بارگذاری برنامه نمایش داده می شود و می تواند نمایانگر لوگو و ورژن اپلیکیشن باشد.

  1. نوع پسزمینه: در این قسمت می توانید دو حالت رنگ یا عکس را برای پسزمینه تصویر ورودی انتخاب کنید.
  2. انتخاب لوگو: لوگو در مرکز تصویر ورودی نمایش داده می شود.
  • برای ورژن PWA فقط از رنگ و لوگو استفاده کنید.

یکی از کاربردی ترین قسمت ها٬ تب “متن های صفحه” است که می توانید تمامی متن های موجود در اپ را تغییر دهید. یکی از کاربردهای این صفحه برای ساخت اپلیکیشن هایی با زبان های مختلف می‌باشد.

  • این متن ها مربوط به اپلیکیشن می باشد و ارتباطی با پنل مدیریت ندارد.