در حال بارگذاری

نكات آزمون كارشناس رسمی دادگستری

خلاصه نكات آزمون كارشناس رسمي دادگستري ویژه رشته ساختمان مهندسی عمران

شامل خلاصه نكات در فصول مختلف

بخش اول- اصطلاحات عمرانی
بخش دوم- الزامات عمومی ساختمان
بخش سوم- ایمنی
بخش چهارم- بارگذاری سازه‌ها
بخش پنجم- ساختمان‌های بتن آرمه
بخش ششم- خاک و روسازی
بخش هفتم- ساختمانهای با مصالح بنائی
بخش هشتم- فرمولها و نمودارها
بخش نهم- فهرست بها و شرایط عمومی پیمان
بخش دهم- ساختمانهای فولادی
بخش یازدهم- مسائل حقوقی و تخصصی مربوط به کارشناسان رسمی
بخش دوازدهم- مسائل اجرائی و کارگاهی
بخش سیزدهم- مصالح ساختمانی

1 Comment

Leave a Comment

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.