در حال بارگذاری

بله، اپلیکیشن های ساخته شده با اپتو کاملاً استاندارد و قابل قبول مارکت ها است به شرط آنکه شما نیز قوانین مارکت مورد نظر را رعایت کنید.

در پنل اپتو می توانید برای خروجی اندروید APK و AAB دریافت نمایید.