در حال بارگذاری

اپلیکیشن موزیک

اپلیکیشن موزیک

بوشهر موزیک موجود و انتشار اپلیکیشن موزیک استان بوشهر باکلی متن متنوع در اختیار شما!

با خواندن هر آهنگی از هم استانیات رو از دست نمیدی! آیا با انتشار هرآهنگ از هم استانیات یه پیام از طرف ما براتون ارسال شده که باخبرتون نظریم …

دیگه هیچ کنسرتی تو استان بوشهر رو از دست نمیدی! از این رو با باوشهر موزیک روسیه میتونید بهترین کنسرتهای بوشهر رو تو گوشیت داریو به خدمت میتونی بلیت کنسرت نظر نظرتو طراحی کنی!

میتونی آهنگو بشنوی ، و اجازه آنو دانلود کنی …

با کاربرای بوشهر موزیک گفت و گو کنی …

استان مرکزی استان رو توگوشیت با باشی …

کلی موزیک ویدیو و تیزر و مصاحبه اختصاصی ببینی …

و

کلی امکانات دیگه …

# من یك بوشهری ام و از هنرمندای استانم طرح دید …

اینستاگرام:

@boshehrmusic

توسعه دهنده سعیداسیری

6 Comments

Leave a Comment

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.