در حال بارگذاری

ماژول معرفی

اگر اپلیکیشن شما نیاز به راهنما دارد یا اگر می خواهید یک معرفی کلی از اپلیکیشن در ابتدای اجرای آن باشد از ماژول معرفی استفاده نمایید.

ماژول معرفی می تواند با عناوین مختلفی مانند راهنما، آموزش چگونگی استفاده و … در اپلیکیشن مورد استفاده قرار گیرد.

ارسال دیدگاه